FFKM FRANTSA - Madagascar

FFKM FRANTSA - Madagascar

CULTE
Date: 24 juin 2023

Lieu: Maison du Protestantisme 47 rue de Clichy 75009 Paris

« Mahatoky Izay miantso anareo,
sady Izy ihany no hanefa izany. »

1 Tesaloniana 5.24

« Celui qui vous a appelés est fidèle,
et c’est Lui qui le fera. »

1 Thessaloniciens 5.24

ffkm-franceFFKM FRANTSA - Madagascar

Asabotsy 24 Jona

Zioga Maintso

 

Salamo 11

Vakiteny I : Nomery 16.1-15

Vakiteny II : 1 Korintiana 11.23-26

Filazantsara : Lioka 9.11-17

ENTINA AMBAVAKA : FFKM France - Madagascar


 

Adresse
47 rue de Clichy 75009 Paris

Diary

Lettre Mensuelle

 

VERS LE HAUT