MPIANDRAITRA
TAONA 2022 - 2023

« Tsy menatra aho, satria fantatro Izay inoako »
2 Timoty 1.12b

Mpitandrina Pst RATIAMBAHOAKA Donald Gizy

Filoha Rtoa RAKOTOMALALA Bakoly

Filoha mpanampy Rtoa RATEFINJATOVO Saholy

Tonia Rtoa RAHARIVONY Hanitra Bakoly

Tonia Atoa RAMASITERA Yves

Mpitahiry vola Rtoa RAMAROSON Vola

Mpitantambola Atoa RAKOTOMALALA Rindra

Diakona mpiara-miasa Atoa RAMASITERA Andriamihajasoa

Diakona mpiara-miasa Rtoa RANDRIAMANANA Eleonore

Diakona mpiara-miasa Rtoa ANDRIAMAHAZONORO Amina


epuf melchior

EPUF TRANSFIGURATION

4 , rue Melchior de Vogüé 06000 Nice