Alakamisy 26 Mey

Alakamisy 26 Mey

CULTE
Date: 26 mai 2022 15:30

Lieu: 4, rue Melchior de Vogüé 06000 Nice

« Tsy menatra aho, satria fantatro Izay inoako »
2 Timoty 1.12b

Alakamisy 26 Mey
ANDRO FIAKARANA
(ASCENSION)

Zioga Fotsy

Salamo 47

Vakiteny I : Asan'ny Apostoly 1.1-11

Vakiteny II : Hebreo 9.24-28 ; 10.19-23

Filazantsara : Lioka 24.46-53

ENTINA AMBAVAKA : "Malalaka"


 

Adresse
4, rue Melchior de Vogüé 06000 Nice

Diary

Lettre Mensuelle

 

VERS LE HAUT